ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยมีบริการห้องประชุมห้องฝึกอบรม ที่มีขนาดหลากหลาย ตั้งแต่ 20 คน ถึง 180 คน ทุกห้องมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน พร้อมอาหารจัดเลี้ยงรสเลิศ โดยสามารถให้บริการใช้ห้องประชุมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ รูปแบบของห้องประชุมและสัมนามีหลากหลายแบบได้แก่

ตรวจสอบตารางห้องประชุม

โซนนวัตกรรม (ลาน RFID)

ความจุ : 150 ที่นั่ง

ห้องประชุมโซนนวัตกรรม (ลาน RFID) มีพื้นที่ 150 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมและสัมนาขนาดกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

รายละเอียดทั้งหมด

ห้องร้านอาหารบ้านไทย

ความจุ : 50 ที่นั่ง

ห้องประชุมโซนนวัตกรรม (ลาน RFID) มีพื้นที่ 50 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมและสัมนาขนาดเล็ก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและทีมงานคุณภาพ...

รายละเอียดทั้งหมด

โซนคาเฟ

ความจุ : 180 ที่นั่ง

ห้องประชุมโซนคาเฟ มีพื้นที่ 200 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมและสัมนาขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทีมงานที่เชียวชาญคอยดูแล...

รายละเอียดทั้งหมด