ศูนย์การเรียนรู้ อาหารไทย

2014 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 8110 ใช้บริการห้อง Cooking Class ต่อ 8130 ใช้บริการพื้นที่จัดเลี้ยง

แฟ็กซ์ : 0-2883-5852

อีเมล : tfh@nfi.or.th

จันทร์ – ศุกร์ : 09.00 – 17.00 น.

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ข้อความ
พิมพ์ตามรูปภาพ